Imprint Databeskyttelse

Denne nettsiden er et tilbud fra:


Swissvax Østerrike
Wildpretmarkt 2-4, AT-1010 Wien

Internett: www.swissvax.at
E-post: sales@swissvax.at
Administrerende direktør: Mike Foessleitner

Telefon: +43 (0) 1 533 68 88
Faks: +43 (0) 1 533 68 88

Omsetningsavgiftsidentifikasjonsnummer: UID.ATU.10419509Ansvarsfraskrivelse angående nettsteder og nettinnhold


I. General

SWISSVAX påtar seg intet ansvar for aktualiteten til innholdet som er publisert på nettsidene (f.eks. swissvax.com, swizol.com, swissvax.ch, swizol.ch, swissvax.at, swizol.at, swissvax.de, swizol.de osv.) ., nøyaktighet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som er gitt. Endringer på selve nettsidene og tilgjengeligheten av informasjon og/eller priser kan gjøres eller endres av SWISSVAX når som helst og uten forvarsel. Ansvarskrav mot SWISSVAX knyttet til materielle eller immaterielle skader forårsaket av bruk eller ikke-bruk av informasjonen som er gitt eller ved bruk av feil eller ufullstendig informasjon er i prinsippet utelukket, med mindre SWISSVAX kan bevises å ha opptrådt med forsett eller grov uaktsomhet.


II. Angående tilbudet

Alle tilbud er uforpliktende. Endringer i senere bestillinger gjelder fra publisering. SWISSVAX forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av nettstedet eller hele tilbudet uten forvarsel eller midlertidig eller permanent stanse publiseringen.


III. Venstre

I tilfelle av direkte eller indirekte referanser til tredjeparts nettsteder (heretter referert til som "lenker") som ikke er inkludert i SWISSVAX sitt tilbud, vil en ansvarsforpliktelse kun følge av tilfellet der SWISSVAX var beviselig klar over innholdet og det var teknisk mulig og selskapet ville vært rimelig å hindre bruk ved ulovlig innhold. SWISSVAX erklærer herved uttrykkelig at det ikke var noe ulovlig innhold på de koblede sidene på det tidspunktet koblingen ble opprettet. SWISSVAX har ingen som helst innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen, innholdet eller forfatterskapet til de koblede sidene. Vi tar derfor herved uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle lenkede sider som ble endret etter at lenken ble opprettet. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og referanser som er satt på vår egen nettside, så vel som for tredjepartsinnlegg i gjestebøker, diskusjonsfora og e-postlister satt opp av forfatteren. Tilbyderen av siden(e) som det ble henvist til er ene og alene ansvarlig for ulovlig, ukorrekt eller ufullstendig innhold og spesielt for skade som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon, ikke personen som bare refererer til den respektive publikasjonen via lenker.


IV. Maskinvare- og programvarekompatibilitet

Videre garanterer ikke SWISSVAX at nettsidene deres (f.eks. swissvax.com, swizol.com, swissvax.ch, swizol.ch, swissvax.at, swizol.at, swissvax.de, swizol.de osv.) vil samsvare med maskinvare og programvare som brukes av besøkende er kompatible. Vi er under ingen omstendigheter ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som kommunikasjonsavbrudd, datatap, økonomisk tap, virusskade eller annen materiell og immateriell skade forårsaket av å surfe eller laste ned informasjon, materialer, data, tekst, bilder og/eller videomateriale fra Nettsteder var ansvarlige.


V. For forbrukere/forbrukere bosatt innenfor EU

Følgende vilkår gjelder kun for forbrukere som bor innenfor EU som EU-direktivet for kontrakter med fjernsalg 97/7/EG gjelder for.

Forbrukeren har rett til å heve enhver fjernavtale innen syv virkedager etter mottak av varene. Dette inkluderer ikke spesialbestillinger / skreddersydde produkter.

Tilbakekallingen må gjøres skriftlig med forbrukerens signatur, med angivelse av vårt referansenummer for bestillingen, hans personlige opplysninger og hans adresse. Den skal sendes per faks eller post, med adresse og kontaktinformasjon til selskapet på fakturaen som er avgjørende.

Dersom vi mottar en hevingserklæring, må forbrukeren returnere varene til oss umiddelbart. Varene må returneres i originalemballasjen opp til en verdi av €50,00 for forbrukerens regning. Hvis verdien av varene er høyere enn €50,00, vil vi informere forbrukeren om returen kan sendes til oss fragthenter eller om vi kan få varene hentet hos forbrukeren.

Selskapet vil da sørge for tilbakebetaling av kjøpesummen innen 30 dager etter mottak av hevingen. Verdien av skadede eller allerede åpnede varer samt kostnadene ved henting/levering for varer med en verdi på mindre enn € 50,00 vil bli trukket fra dette.


VI. For alle andre kjøpere og kommersielle forretningstransaksjoner

Leverte varer kan returneres til oss i originalemballasje innen syv virkedager etter mottak, hvorved vi forbeholder oss retten til å trekke fra et utgiftsbidrag på 10 % av kjøpesummen for de utgiftene vi påløper ved refusjon av kjøpesummen. I dette tilfellet er det kjøpers plikt å fremvise relevant kjøpsbevis og å bære kostnadene for returforsendelsen.

Spesialbestillinger / skreddersydde produkter er unntatt fra denne klausulen.


VII. Omfang og separasjonsklausul

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av nettstedet som det ble henvist til denne ansvarsfraskrivelsen fra. Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke, ikke lenger eller fullstendig samsvarer med gjeldende rettssituasjon, forblir de resterende delene av dokumentet upåvirket i innhold og gyldighet.


VIII. Advarsel/krenkelse av tredjeparts rettigheter

Ingen advarsel uten tidligere kontakt!

Skulle innholdet eller presentasjonen av disse sidene krenke rettighetene til tredjeparter eller lovbestemmelser, ber vi om en tilsvarende melding gratis. Eliminering av en mulig krenkelse av eiendomsrettigheter fra eierne av eiendomsrettigheter selv, som kan ha oppstått fra disse sidene, kan ikke finne sted uten vårt samtykke. Vi garanterer at de rettmessige innsigelsene vil bli fjernet umiddelbart, uten at du trenger å involvere juridisk bistand. Vi vil imidlertid avvise alle kostnader som påløper deg uten forutgående kontakt, og om nødvendig sende inn et motkrav for brudd på de nevnte bestemmelsene. Bildekildereferansen nedenfor refererer til det angitte domenet og dets under- eller omdirigeringsdomener. Takk for at du forstår!

Google Fonts

Ved å bruke Google Fonts, registrerer Google hver bruk av nettstedet vårt. Dette inkluderer for eksempel IP-adressen din.

Personvernerklæring

Å beskytte personvernet ditt er viktig for SWISSVAX, og vi tar det på alvor. I samsvar med juridiske og tekniske industristandarder er vi forpliktet til å beskytte personvernet ditt på følgende måte:


I. Bruk av personlig informasjon

Hvis du åpner en kundekonto (konto) hos oss og legger inn en ordre, sparer vi:

 • Din e-postadresse, som også kan fungere som ditt brukernavn
 • Fornavn og etternavn
 • Leveringsadresse (fullstendig postadresse, postnummer, by)
 • Faktureringsadresse (full postadresse, postnummer, by)
 • telefonnummer
 • Informasjon om påmeldte nyhetsbrev eller annen reklame
 • språkpreferanser
 • Vi bruker ovennevnte data/informasjon utelukkende til intern administrasjon av din kundekonto (kontoer), for betalingsbehandling, for markedsføringsformål og markedsanalyser og for å informere deg om den nåværende statusen for din bestilling.

  Hvis du deltar i en av våre konkurranser (f.eks. konkurranser) eller annen kampanje, trenger vi ditt for- og etternavn, en gyldig postadresse og e-postadresse. I dette tilfellet brukes dataene/informasjonen utelukkende til administrasjon av konkurransen eller kampanjen og med det formål å varsle vinneren.

  Om nødvendig må vi også videreformidle dataene/informasjonen som er gjort tilgjengelig for oss til tredjeparter (f.eks. betalingsportaler), men kun i den grad dette er nødvendig for å behandle din bestilling/betaling. Hvis du velger et online betalingsalternativ som kredittkort eller PayPal for å kjøpe et produkt eller en betalt tjeneste, vil betalingen bli utført via det elektroniske betalingssystemet til den respektive leverandøren. I dette tilfellet behandles person- og betalingsdata direkte av leverandøren av det respektive betalingssystemet. Vi kjenner eller lagrer ikke betalingsopplysningene dine. Databeskyttelsesbestemmelsene til den respektive leverandøren av nettbetalingssystemet gjelder også. Vi kan også bruke dataene/informasjonen til å varsle deg om viktige endringer på våre nettsider, tjenester, nylige produktendringer/nyheter eller konkurranser.

  Vær oppmerksom på at selv etter din forespørsel om å blokkere eller slette dine personopplysninger, må vi beholde noen av dem som en del av våre juridiske eller kontraktsmessige lagringsforpliktelser (f.eks. for faktureringsformål) og i dette tilfellet bare blokkere dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for dette formålet. Videre kan sletting av dine personopplysninger bety at du ikke lenger kan få eller bruke tjenestene du har registrert deg for.


  II. Beskyttelse av personopplysninger

  Vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene beskrevet ovenfor:

  Når du åpner en kundekonto (konto) eller legger inn en ordre, tilbyr vi en sikker tjeneste. Vi bruker krypteringsprogramvaren Secure Service Software SSL, som samsvarer med industristandarder, som alle data som skal overføres til oss krypteres med før utsendelse.

  For å overholde Data Protection Act 1998, samtidig som vi fortsatt gir deg det høyeste nivået av beskyttelse av din personlige informasjon, bruker vi strenge sikkerhetstiltak angående lagring og personvern for din personlige informasjon på nettstedet vårt. Dette tjener også formålet å hindre uautorisert tilgang til det samme. Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte personvernet ditt vil vi be deg om elektronisk identifikasjon før vi sender sensitiv informasjon eller godtar en bestilling.

  Hvis du legger inn bidrag (kommentarer, bilder, videoer, etc.) ved å bruke de tilsvarende funksjonene til våre portaler for å dele dem med andre brukere, kan disse publiseres av oss og dermed gjøres tilgjengelige for allmennheten. Dette gjelder også for ditt brukernavn eller eventuelle pseudonymer du måtte ha valgt for dette formålet. Vi vil påpeke at slike data, når de først er publisert på Internett, fortsatt kan nås av tredjeparter, for eksempel via søkemotorer, selv om du eller vi har satt i gang sletting eller anonymisering.


  III. oppbevaringsperiode for dine personopplysninger

  Vi oppbevarer kun opplysningene dine så lenge det er juridisk nødvendig eller nødvendig i samsvar med formålet med behandlingen. Ved analyser lagrer vi dataene dine til analysen er fullført. Hvis vi lagrer data basert på et kontraktsforhold med deg, vil disse dataene forbli lagret minst så lenge kontraktsforholdet består og i det lengste så lenge foreldelsesfrister for mulige krav fra oss løper eller lovbestemte eller kontraktsmessige lagringsforpliktelser eksisterer.


  IV. Informasjonskapsler

  Informasjonskapsler er små pakker med informasjon som nettsteder sender til harddisken din og lar nettstedet automatisk identifisere brukeren, vise en personlig hilsen og lagre varer i en personlig elektronisk handlekurv.

  Du kan deaktivere informasjonskapsler eller stille inn nettleseren din slik at du manuelt må godta lagringen av en informasjonskapsel. "Hjelp"-delen av nettleseren din skal gi deg mer informasjon om hvordan du implementerer disse innstillingene.

  Hvis du deaktiverer informasjonskapsler fullstendig, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt optimalt. Hvis du ønsker å fjerne informasjonskapslene dine, kan du gjøre det ved å velge bort alternativet på våre nettsider.


  V. Sporings- og analyseverktøy

  Bruken av våre digitale tilbud blir også målt og evaluert ved hjelp av ulike tekniske systemer, hovedsakelig fra tredjepartsleverandører som Google Analytics. Disse målingene kan være anonyme eller personlige. Det er mulig at dataene som samles inn av oss eller tredjepartsleverandørene av slike tekniske systemer, kan videreformidles til tredjeparter for behandling. Det mest brukte analyseverktøyet er Google Analytics, en tjeneste levert av Google Inc. Dette betyr at dataene som samles inn generelt kan overføres til en Google-server i USA, hvor IP-adressene anonymiseres ved hjelp av IP-anonymisering, slik at en oppgave ikke mulig. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data. Du kan protestere mot innsamling og behandling av disse dataene av Google Analytics ved å sette en opt-out-informasjonskapsel som forhindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker denne nettsiden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = de.


  VI. Utlevering av personopplysninger/informasjon til tredjeparter

  Vi selger, handler eller leier ikke ut personopplysninger/informasjon på dette tidspunktet. Denne praksisen kan endres i fremtiden, men bare i samarbeid med svært nøye utvalgte og pålitelige tredjeparter. Hvis du ikke godtar dette, vennligst send oss ​​en e-post sales@swissvax.at Vår databeskyttelsesavdeling vil gjerne gi deg den forespurte informasjonen innen maksimalt 10 virkedager.


  IX. opphavsrett

  Tekster, bilder, lydopptak og alle andre typer publikasjoner publisert her er underlagt opphavsretten til Swissvax AG, Sveits, med mindre dette uttrykkelig nektes. Videre distribusjon av hele eller deler av det er forbudt uten skriftlig samtykke fra Swissvax AG. Swissvax-ordmerket og Swissvax-logoen er registrerte varemerker for Swissvax AG. Swissvax AG er registrert i det sveitsiske handelsregisteret.


  X. Kontakt

  Hvis du har flere spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående denne personvernreglene, vennligst kontakt oss via e-post på: sales@swissvax.at


  XI. Samtykke og oppdateringer og endringer i personvernreglene

  Ved å bruke denne nettsiden, erklærer du ugjenkallelig ditt samtykke til vilkårene ovenfor. På grunn av videreutvikling av nettstedet vårt eller implementering av nye teknologier, kan det bli nødvendig å endre denne personvernerklæringen. Registrerte brukere vil bli informert om enhver vesentlig endring i databeskyttelsesbestemmelsene via e-post til e-postadressen oppgitt under registreringen eller ved en tilsvarende melding på et passende sted etter registrering for brukerkontoen. Du kan også når som helst få tilgang til og skrive ut gjeldende personvernforskrifter på nettsiden vår. Den originale databeskyttelseserklæringen er på tysk. De oversatte versjonene er kun for bedre forståelse. Ved tvist har den tyske teksten forrang. Per 25. mai 2018